ban2

мацкальські новості

Куме, шо робите?
- Читаю мацкальські новості.
Давайте разом читати?
- Давайте.
- Ополчєнци ДНР пєрєхватілі посилку с продуктамі для нацгвардії. Одін попробував армєйскую тушонку і покусав свого друга. Послє тщатєльной провєркі в лабораторіі вияснілось, шо в тушонкє наркотіков больше, чєм мняса. По дєйствієм такого коктейля укропскіє каратєлі звєрєют.
- А! Зрозуміло.
- А йше хунта подписала контракт з Playboy, який постачаєт в волонтьорскіє організаціі самих красівих дєвчонок. Под вліянієм красоти бєдниє украінци віддають на каратєлєй всє своі сбєрєженія.
- А донєцкіє кіборгі гіпнотізіруют своіх плєнних пєрєд обмєном. У одного освобождьонного ополченца послє пєрвого жє проізнєсьонного слова по рускі начался енурез. Етім смєртєльним енурезом он заразіл двєсті мурманскіх дєсантніков і оні умєрлі.
- А йше одну дєвочку так налякали солдати із Азова, шо у нєйо заклинило рускоговорящу чєлюсть.
- А ісчо каратєлі прішивают сєбє шестой палєц на каждую ногу, чтоб сільнєє топтать духовность русского міра
- А ісчо каратєлі плєнним ополчєнцам відрізають яйца, шоп тє не розмножалісь. Такім образом оні істрєбляют русскій гєнофонд.
- А одного украінского солдата провєрєлі на детекторє, которий улавліваєт склонность к фашізму. Прібор сначала заклініло, поскольку он нє расчітан на такую порцію фашізма в одной головє. А потом прібор взорвался, покалєчів простого русского лаборанта.
- А одна дєвочка вилєпіла в пєсочніце крємль. Ето увідєл в свой пріцел укропскій снайпєр і в отмєстку із міномьота застрєліл бабушку етой дєвочкі. Но, как оказалось, ето била бабушка совсєм другой мірной дєвочкі.
- А одна женщіна єзділа за пєнсієй і купіла дєду водкі. Но укропи на блокпостє подсипалі в водку наркотіков с пургєном. Дєд випіл і начал крічать Хайль Гітлєр прямо із сральніка. Он так долго срал і крічал, пока нє умєр. А злиє каратєлі потіралі рукі на блокпосте.
- А голандскіє простітуткі с уліци красних фонарєй повєрілі вранью о сбітом боінгє і запісалісь в нацгвардію. А из шестов сдєлалі ручкі для гранатомьотов.
- А рускіє журналісти купілі фотографію, на которой кіборгі чітают кнігі. Увєлічів фотографію, оні с ужасом увідєлі, что всє кіборгі чітают Майн Кампф.
- Каратєлі із Правого Сєктора іспользують знанія карпатськіх чародєєв і пріходят пугать мірних ополчєнцев во снє. Одному ополчєнцу прийшлось откативать страх яйцом. Как ні каталі - нічєго нє помогло. Яйцо только посінєло і напухло. Он боялся уснуть і от етого умєр. А правосєкі только дємонічєскі смєялісь. UPD.
- А одному плєнному ополчєнцу каратєлі сдєлалі на ягодіцах сєдалєщной мишци татуіровку Путін - Ху#ло. Тепєрь он нє может даже посрать в прілічном общєствє.
- А кієвскіє волонтьори собіралі дєньгі на амєріканскій танк Абрамс. Но у ніх нє хватіло дєнєг, поетому оні купілі дєшовую вєрсію - танк Брамс. Танк нє стрєляєт, но очєнь громко співає любімую пєсню фашістов "Зондер зольдатен", чєм вводіт в дєпрєсію нєжниє душі русскіх ополчєнців.
- Моторола заявив, что оні захватілі аеропорт. Кіборгі подтвєрділі, но сказалі, шо єсть нюанси. Поскольку моторола нє знал, шо таке нюанси, гарячий парєнь Гіві показав йому, шо ето такоє. Тепер ізза подлих кіборгов у мотороли нема больше воєнного побратіма.
- А злобні добровольчєскі каратєльні батальони содєржатся на дєньгі госдєпа. У ніх даже названія амєрікосовскіє. Взять к прімєру iDar.
- А одін каратєль нацгвардіі настолько обнаглєл, что отправіл своіх рабов на заработкі в москву.
- А Правий Сєктор с помощью мольфаров внушаєт простим русскім житєлям, чтоби оні любілі амєріканскіє долари. Поетому рубль падаєт в ценє, поскольку ізза чорной магіі єго нікто нє любіт.
(с)

Автор: Оксана Чернявська

Напишіть Ваш коментар

Допис міститься на сайті "Файні новини"