ban2

"Бить или не бить - вот в чем вопрос"

16 вересня 2014 р. о 23:19
16 вересня видалось дуже напруженим. Але - щедрим на позитив.
Був прийнятий, нарештi, закон про люстрацiю.
Але, окрiм цього вкрай важливого для розбудови украiнськоi державностi документу, було прийнято ще два, що викликали неоднозначну реакцiю украiнцiв.

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"

Поскiльки диплом юриста був мною отриманий не риночним шляхом куплi-продажу, то в правовому полi орiєнтуюсь.
Народна приказка "Закон - як дишло: куди повернув, туди й вийшло" наразi дуже актуальна. Нагадаю, що Порошенко " з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Т. Шевченка за спеціальністю «міжнародні економічні відносини», після чого продовжив навчання в аспірантурі. До 1992 Порошенко навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету" 

Тобто, як створити закон, яким можна крутити, як циган сонцем - наш президент знає.
Тому у, так званому законi, шпарин - як у ситi дiрок:

"Законом визначається тимчасовий, строком на три роки з дня набрання Законом чинності, порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України. Встановлюється також, що законодавство України в окремих районах на період дії запроваджуваного особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених Законом."

Чи побачили якусь конкретику? "Окремi рай0ни... що визначаються рiшенням ВР" - на сьогоднi це однi рай0ни, назавтра - нашi просунуться вперед - i будуть iншi рай0ни, а ВР визначить зменшення "окремих рай0нiв". А що - нема порушення Закону!
Далi вже цитувати не буду, тiльки коментувати.
Хотiли вибори та самоврядування - отримайте! Робiть, що хочете - але! - "з додержанням Конституції та законів України" :) В iншому випадку усi "вибори", "органи" та дii, згiдно законодавства Украiни, будуть такими, що не мають юридичноi сили.

Можна використовувати росiйську мову, де хочете - але: дзуськи на статус державноi!

"можливість укладення відповідними органами місцевого самоврядування та Кабінетом Міністрів України ...щодо забезпечення розвитку окремих районів угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів"

В перекладi на англiйську це звучить "Maybe", iронiчно: "може й буде".

Йдемо далi: "надання державної підтримки соціально-економічному розвитку окремих районів шляхом запровадження законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності". Пiдкреслюю: "ВIДМIННОГО вiд загального" - тоб то: подивимося, чи варто...

Кульмiнацiя: " гарантування визначення таких видатків загального фонду Державного бюджету України захищеними видатками" - платите видатки - отримуєте, а на "нет и суда нет", знову - нiякого порушення дiйсного Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

На останок - тiльки максимум на 3 роки! Далi - "come back"! Нiякого визнання самостiйного статусу, як юридичного суб'єкту!

Саме з цього приводу дебiли радiють: "Пушилин - мы победили, Новороссии быть", а напiвдебiли панiкують: " Вместо суверенной Новороссии - статус колонии «с особыми правами» в составе унитарной Украины... Повернуть штыки внутрь, поставить во главе Республик людей, в которых нет ни тени сомнения. Отправить на свалку предательские «правительства» ДНР и ЛНР"
Я - тiльки "за" - херачте нелюди один одного, до останнього мерзотника!
Щоб уся шваль перетворилася на "Груз 200" iх власними руками.

I ще: "В Киеве сидит целая стая представителей российских олигархов. Ведут переговоры... От олигархов требуют давления на Москву по вопросу российских "отпускников... На переговорах уже никто не поминает про какие-то ДНР и ЛНР, речь идет исключительно в формате "Донецкой и Луганской областей". Порошенко давит на большинство переговорных встреч, требуя достичь договоренностей и результатов как можно быстрее... Ключевой момент - вывод "отпускников" за границу обратно. После этого будет произведена оценка ситуации и принято окончательное решение - добивать восставших через военную операцию или просто удушить экономически". 

Наступним правовим актом став ЗАКОН УКРАЇНИ
Про недопущення переслідування та покарання осіб – учасників подій на території Донецької та Луганської областей.

Порошенко - красава: розвiв лохiв по найкращим традицiям! Для початку - "хороша новина": Стаття 1. Звільнити від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які вчинили в період з 22 лютого 2014 року по день набрання чинності цим Законом включно на території Донецької, Луганської областей, на якій проводилась антитерористична операція, діяння, що містять ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, і які під час вчинення зазначених діянь... (далi купа слiв для затуманювання недолугого мозку) i - "погана" новина:
Стаття 5. Дія цього Закону не поширюється на осіб, передбачених частиною першою статті 1, статтею 2 цього Закону, які:
1) є підозрюваними, обвинуваченими (підсудними) і не здійснили дії, передбачені частиною другою статті 1 цього Закону, та/або
2) підозрюються або обвинувачуються у вчиненні діянь, що містять ознаки злочинів, передбачених статтями 112, 113, 115, частиною другою статті 121, частиною другою статті 147, статтями 149, 152, 153, 187, 201, 258, 297, 348, 349, 379, 400, 442, 443, 444 Кримінального кодексу України, або засуджені за вчинення злочинів, передбачених цими статтями, та/або
3) вчинили дії, що призвели до падіння 17 липня 2014 року в Донецькій області літака компанії "Malaysia Airlines" рейсу МН17, та/або перешкоджали проведенню розслідування цієї авіакатастрофи.


Перелiк коротко:
Статья 112. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
Статья 113. Диверсия
Статья 115. Умышленное убийство
Статья 121 п.2
Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего, -
наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
Статья 147 п.2 Захват заложников, если они были совершены в отношении несовершеннолетнего или организованной группой, или были соединены с угрозой уничтожения людей, или повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Статья 149. Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека
Статья 152. Изнасилование
Статья 187. Разбой
Статья 201. Контрабанда. П р и м е ч а н и е: Контрабанда товаров считается совершенной в крупных размерах, если их стоимость в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан
Статья 258. Террористический акт
Статья 297. Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего
Статья 348. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего
Статья 349. Захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника
Статья 379. Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия
Статья 400. Посягательство на жизнь защитника или представителя лица в связи с деятельностью, связанной с оказанием правовой помощи
Статья 442. Геноцид
Статья 443. Посягательство на жизнь представителя иностранного государства
Статья 444. Преступления против лиц и учреждений, имеющих международную защиту

Дозволю собi щиро посмiхнутися, бо згiдно перелiчених статей - жоден терорист не пiдпада пiд амнiстiю!

На перефразоване запитання Шекспiру: "Бить или не бить - вот в чем вопрос" вiдповiдаю: херачити, потихеньку, але багаточисельно; при цьому робити вигляд, що ми - пiдтримуємо "перемир'я" на тих самих засадах, що й клята нечисть.

Слава нацii! Смерть - ворогам!

АВТОР: Замлинська Людмила Анатоліївна

Схожі матеріали

Напишіть Ваш коментар

Допис міститься на сайті "Файні новини"